Versículos Bíblicos Sobre Disgusto

Versículos de la Biblia Sobre Disgusto En La Reina Valera 1960

Disgusto entre familiares, Gén 4:2-9; Gén 27:1-46; Gén 37:1-11; Luc 15:11-32.

Saúl se enoja con David, 1Sa 18:8; 1Sa 16:21.

Se vuelven odiosos, 2Sa 10:6.

Actitud hacia los que nos disgustan, Mat 5:38-47.

Cristianos pendencieros, 1Co 1:10-17; 1Co 3:3; 2Co 12:20; Flp 4:2.

Véase Descontento.