Versículos Bíblicos Sobre Falsificar

Versículos de la Biblia Sobre Falsificar En La Reina Valera 1960

Muchos dirán que son Cristo en últimos tiempos, Mat 24:4-5; Mat 24:24.

Identificación de un hipócrita, Luc 13:23-27.

Líderes cristianos falsos, 2Co 11:13-15.

Ministerio genuino, no falso, 2Co 13:6.

Intelectualismo falso, 1Ti 6:20.

Anuncio falso de vida santa, 1Jn 1:8-10.