Versículos Bíblicos Sobre Improvisación

Versículos de la Biblia Sobre Improvisación En La Reina Valera 1960

Improvisación divina, Éxo 4:10-12.

Moisés necesita palabras, Éxo 4:10-12.

Ceremonia real improvisada, 2Re 9:11-13.

Profecías improvisadas, Eze 13:1-3.

Música improvisada, Amó 6:5.

Palabras improvisadas, Jua 7:16.

Darle palabras que decir, Efe 6:19-20.

Dios da palabras apropiadas, Isa 50:4.