Versículos Bíblicos Sobre Celo posesivo

Versículos de la Biblia Sobre Celo posesivo En La Reina Valera 1960

Abuso en el sacrificio, 1Sa 2:12-17.

Reclaman poder, 2Sa 19:43.

Exige pago por ministerio espiritual, 2Re 5:20-27.

Avaricia, Jer 8:10.

Véase Avaricia.