Biblia Torres Amat

Copyright @ [email protected] Torres Amat. Génesis de la Vulgata al castellano 1825.