Biblia Torres Amat

Copyright @ F@lix Torres Amat. Génesis de la Vulgata al castellano 1825.